Innovation Skåne

Ny tjänst för kombinerat hållbart resande testas och utvecklas i Skåne

2020-06-30 | Mobility

En ny öppen tjänst för kombinerat resande med hållbara transportslag ska utvecklas och testas i Skåne. Tjänsten ska göra det lättare för resenärer att kombinera flera olika hållbara transportslag, jämfört med att resa med egen bil.

– Skåne går med den här piloten före och testar en öppen plattform som skapar förutsättning för utveckling och integration av nya innovativa och hållbara transporttjänster, säger Anders Nilsson, projektledare från Innovation Skåne.

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att våra fordon gradvis släpper ut mindre fossilbaserade bränslen. Det handlar också om hur vi transporterar oss. I projektet MaaS i Skåne ska en så kallad Mobility as a Service, eller MaaS-lösning, koppla ihop publika och privata transporttjänster, till exempel buss, tåg, taxi, cyklar, scootrar och bildelning i ett system. Det gör det enkelt och tillgängligt för resenären att i en och samma applikation kombinera olika reseslag och betala på ett ställe. Tjänsten har ett öppet gränssnitt som gör det möjligt att integrera olika resetjänster i plattformen. Det öppnar också upp för fler nya och innovativa lösningar som kan bidra till ett hållbart resande.

MaaS i Skåne är ett samarbete mellan sex aktörer från offentlig sektor och näringsliv: Skånetrafiken, Innovation Skåne, kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg, samt startup-bolaget Iomob Technologies AB som utvecklar delar av den tekniska lösningen. Projektet pågår till och med 2021. Energimyndigheten står för knappt femtio procent av finansieringen, övrig finansiering kommer från projektdeltagarna.

– MaaS-lösningen för hållbara resor, som nu ska testas i Skåne, ska göra det mer attraktivt att resa kollektivt och med delade och hållbara alternativ, än att resa med egen bil. Energimyndigheten anser att projektet bedöms kunna accelerera en marknadsintroduktion av nyskapade mobilitetstjänster med potential att minska de ekologiska fotavtrycken som vårt resande ger upphov till, säger Catharina Norberg, forskningshandläggare hållbar transport på Energimyndigheten.

– Genom samarbete mellan flera aktörer i branschen, som alla arbetar med delade resurser, ökar vi möjligheten att erbjuda resenärerna attraktiva och samtidigt hållbara alternativ. För vissa resenärer kommer bilen fortsatt att ha stort värde, men kan vi minska antalet resor eller sträckan som man kör med egen bil så bidrar det i den nödvändiga förflyttningen till ett mer hållbart samhälle, säger Mårten Rignell, koordinator för projektet på Skånetrafiken.

– Det här projektet är banbrytande i det att Skåne väljer att testa en öppen MaaS-lösning. Det sätter Skåne och Iomob på den globala kartan i den växande Mobility as a Service-marknaden, säger Boyd Cohen, vd Iomob Technologies AB.

Om MaaS – Mobility as a Service
Kombinerade mobilitetstjänster, även kallat Mobility as a Service eller MaaS, integrerar olika transporttjänster såsom kollektivtrafik, bilpooler, samåkning, taxibilar, cykelpooler med mera i ett tjänstepaket på ett sätt som ger ett enklare alternativ till privat bilägande. MaaS utgör en möjlighet att revolutionera persontransporter och kan potentiellt ha betydande effekter relaterade till transportsystemets hållbarhet. Källa: RISE