Innovation Skåne

Ny webbportal för idéer och innovationer från patienter, brukare och anhöriga lanseras

2017-02-20 | Okategoriserad

Bild: Vad är en innovation och hur blir min idé det? Innovation Skånes Mikaela Färnqvist inspirerar HSO:s medlemsorganisationer och deras medlemmar under lanseringen av den nya webbportalen.

På alla hjärtans dag lanserades den nya webbportalen som ska underlätta för patienter, brukare och deras närstående att omsätta sina idéer och innovationer i konkreta produkter och tjänster.

Webbportalen är en del av ett samarbetsprojekt med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. Innovation Skåne och Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne (HSO) tillsammans med Funka nu AB har tagit fram portalen som lanserades i samband med en innovationsutbildningsdag för läns- och distriktsorganisationer inom HSO Skåne.

Portalen är en möjlighet för patienter, brukare och anhöriga att formulera eller beskriva sina tankar och idéer, och därefter med råd och stöd från Innovation Skåne, utveckla och omsätta dessa till konkreta produkter eller företag. Ambitionen är att på sikt förenkla och förbättra såväl vård som livskvalitet för fler.

Deltagare från fem av HSO Skånes medlemsorganisationer var på plats då portalen lanserades och kunde samstämmigt bekräfta behovet av denna lösning. Fler underströk också vikten av denna typ av projekt för att bidra till att minska känslan av maktlöshet som man ibland kan uppleva som patient, brukare eller anhörig när något inte fungerar som det ska. Engagemanget på mötet var stort, många hade idéer i fickan och redo att ta utnyttja de möjligheter som den nya portalen innebär.

För mer information se: www.hsoskane.se/innovationer

Eller kontakta:
Fred Kjellson, Innovation Manager
mobile ‪+46 766 48 60 76
fred.kjellson@innovationskane.com

 

Kort om de medverkande i projektet:

Innovation Skåne AB är ett av Region Skåne helägt bolag. Innovation Skåne bidrar till ökad effektivitet och kvalitet i sjukvården genom innovation och industrinära samarbeten. Innovation Skåne stödjer också innovatörer och entreprenörer inom alla branscher i utvecklingen av snabbväxande företag, som bidrar till tillväxten i Skåne.

Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne (HSO Skåne) är samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. HSO Skåne är uppbyggt av 36 medlemsorganisationer. Dessa omfattar funktionshinderorganisationer, patient-, brukarföreningar, på läns- eller distriktsnivå. HSO Skåne och dess medlemsorganisationer representerar ca 40 000 patienter/brukare, med olika funktionsnedsättningar tex stroke, diabetes, afasi, stamning, Parkinson, bröstcancer m fl.
www.hsoskane.se

Funka nu AB, Funka, startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet av hemsidor och andra digitala gränssnitt med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Funka fokuserar på tillgänglighet gällande; innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt; webb, IT och övrigt, appar och automater men även skyltar och annan information.
www.funka.com