Innovation Skåne

Nya perspektiv på kommunal hemsjukvård

2019-09-05 | Innovationsmotor

 

När man bjuder in människor, till en för dem okänd miljö, kan nya tankar uppstå. Särskilt om det handlar om studenter, vars utbildning går ut på att tänka nytt.

Innovation Skåne tog åter hjälp av service design-studenter från Malmö universitet för att kartlägga behov av tjänster i vården. Förra året tog de sig an mödrahälsovårdens erbjudande till familjer och i år den kommunala hemsjukvården kopplat till det som kallas Nära vård. Syftet var att få nya idéer till projektet Läkarstöd på distans.

De flesta av studenterna hade ganska liten kunskap om vilket uppdrag kommunerna har för vård och kunde därför ta sig an uppdragen med nya ögon. Studenterna har genom att använda en systematisk metod för att designa tjänster, frågat vårdpersonal, de äldre i hemsjukvården och deras anhöriga vilket stöd de önskar och på vilket sätt de vill kunna ta del av det. De undersökte bland annat hur man kan bygga tillit mellan professioner med hjälp av digitala verktyg, hur äldre kan uppleva ökad trygghet i hemmet och vilken kommunikation en anhörig önskar när deras partner eller förälder bor i ett särskilt boende.

Bengt Stavenow, chef för innovationsledning i Innovation Skåne är nöjd med resultaten.

– Inför årets kurstillfälle spände vi bågen ytterligare och valde en utmaning med större komplexitet och ett sammanhang som var lite mer besvärligt än förra året. Trots detta ser vi att samtliga grupper har identifierat relevanta designutmaningar och visat på lösningar som vi tror att vi i många sammanhang kan ta vidare för implementering.

Anders Emilson, lektor i design och ansvarig för kursen Service Design vid Malmö Universitet, upplever också att studenterna klarade årets uppdrag bra.

– Det är alltid svårt att jobba med en extern aktör, att hitta rätt person och tider att mötas, men jag tycker att alla grupperna har bidragit med insikter och förslag som förhoppningsvis kan användas i kommunernas förändringsprocesser.

Anders Emilson poängterar det ömsesidiga lärande av att ta in studenter i en verksamhet.

– Studenterna får en chans att lära sig ute i “verkligheten” och organisationen kan få nya insikter om sin situation. Studenterna skapar inga nya lösningar eller färdiga produkter utan bidrar med ny kunskap, insikter och förslag på hur en situation kan vara på ett annat sätt än den nuvarande.

Studenterna gjorde sina uppdrag i Osbys och Perstorps kommuner och de resulterade i sex konceptförslag som kommer att ingå i det fortsatta projektet med Läkarstöd på distans.

– Vi kommer att titta närmare på förslagen och jag är övertygad om att det finns delar av lösningar som kommer att hjälpa oss vidare i vårt arbete, och framför allt komma målgruppen – de äldre sköra, till godo i framtiden, säger Bengt Stavenow.

Rapporterna, som är skrivna på engelska, finns publicerade på sidan Läkarstöd på distans.