Innovation Skåne

Nya vägledningar ska accelerera offentlig investering i klimatsmart belysning

2020-06-22 | Lighting Metropolis

Behovet att energieffektivisera den offentliga belysningen brådskar om vi ska nå de uppsatta klimatmålen. Den offentliga belysningen kan dessutom utgöra upp till 30–50 % av den totala elanvändningen i en kommun och vara en tung post i underhållsbudgeten. Nya vägledningar ska accelerera offentliga investeringar i klimatsmart belysning i Sverige.

Renovering av vägbelysning och utskiftning till LED-armaturer är förknippad med en betydande besparingspotential. Effektiviteten hos LED förväntas fortsätta öka under de kommande åren, och prisfallet för LED-armaturer förväntas fortsätta. Därför har det gränsregionala initiativet i öresundsregionen, Lighting Metropolis, utarbetat två nya vägledningar för att underlätta arbetet för kommuner och regioner.

– Målet är att påskynda utskiftningen av gammal belysning i offentliga miljöer, med de senaste klimatsmarta lösningarna. Det sparar energi och CO2 och ger bättre belysning. Vägledningarna innehåller ett antal förslag på kvalitetskrav som kommuner och regioner kan använda när man köper ny belysning. Detta gör att de kan se till att de får belysning av hög kvalitet till förmån för användarna. För inomhusbelysning berör den även kvalitetskrav på dygnsrytmbelysning och flimmer – nya ämnen som kan påverka hur användare påverkas av belysning, säger Flemming Jørgensen, projektledare, Lighting Metropolis.

Med rätt belysning kan kommuner nå uppsatta mål för energi- och klimat, trygghet, hållbara resor, jämlikhet och mycket mer. Men för att nå dit behöver kommunen ha en tydlig plan och målsättning för hur bra ljussättningen ska vara ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Utifrån den informationen kan de sedan ställa rätt krav i upphandlingar och få en belysning, som med rätt teknik, ger rätt ljus, på rätt ställe, till rätt drifts- och underhållskostnader.

-De nya vägledningarna kommer att vara till stor hjälp för oss i Bjuv, i vårt arbete med att skapa en säker, bekväm och hållbar stadsmiljö, samt skapa möjligheten att främja kollektivtrafiken med hjälp av ljus, säger Lennart Andersson, projektledare, Bjuvs kommun.

Idag är endast 20 procent av den offentliga belysningen i öresundsregionen energieffektiv. Det gränsregionala initiativet Lighting Metropolis utnyttjar denna potential för att befästa regionen som en ledande region för hållbara belysningslösningar – genom storskalig implementering av kvalitativ och energibesparande LED.

-Vägledningarna riktar sig till alla kommuner som vill säkerställa ett fullständigt utnyttjande av de gynnsamma ekonomiska förhållandena, och samtidigt säkerställa en hög kvalitet på framtida lösningar för vägbelysning, säger Kenneth Munck från Light Bureau.

-För att möjliggöra en god projektprocess, och optimala belysningslösningar hos kommunerna, har det varit stort fokus på att utveckla projektverktyg som de kan använda i sina renoveringsprojekt för inomhusbelysning. Faktaarken ger en översikt över detaljerna för att projektera ett bra belysningssystem. säger Steen Tibert Bisgaard, belysningspecialist på NIRAS.

Lighting Metropolis bidrar också till kompetensutveckling, kunskapsdelning och hjälp med att genomföra anbud. Det förväntas att deltagande kommuner och Region Skåne tillsammans kommer att investera 177 miljoner svenska kronor i konkreta LED-projekt. Du kan läsa mer här.