Innovation Skåne

Tillgänglighet innovationskane.com

Innovation Skåne AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur innovationskane.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I nuläget har innovationskane.com många tillgänglighetsbrister. Innovation Skåne har under 2020 beslutat att skapa en ny webbplats. Arbetet med att skapa den nya webbplatsen startade under hösten 2020 och kommer att vara klart under 2021. Kända tillgänglighetsproblem kommer att försvinna eller åtgärdas genom lanseringen av den nya versionen av innovationskane.com kommer att försvinna eller åtgärdas. Resurser för tillgänglighetsåtgärder läggs i huvudsak på den nya webbplatsen.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Innovation Skåne åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för den nuvarande versionen av innovationskane.com. Vi har påbörjat ett arbete med en kommande version av webbplatsen som ska ersätta den befintliga versionen. Den kommande versionen kommer att uppfylla tillämpliga tillgänglighetskrav. Vi behöver lägga sina resurser på detta arbete.  Med hänsyn till vår storlek och tillgång till såväl personella som ekonomiska resurser, karaktären på vår verksamhet och de uppgifter som presenteras på webbplatsen är det oskäligt betungande att också lägga resurser på anpassning av den nuvarande webbplatsen när denna inom snart framtid kommer att ersättas av en ny version.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som vi inte beskrivit på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vill vi att du kontaktar oss.

Skicka e-post till info@innovationskane.com

Ring oss:  +46(0)46 286 87 50

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla detta. Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Granskningsmetod

För att uppskatta tillgängligheten på webbplatsen har webbplatsen granskats av ett externt team från Länge Leve kommunikation som har gjort självskattningar utifrån WCAG-riktlinjerna med utgångspunkt i olika funktionsvariationer. Vi har granskat utvalda sidor och funktioner på webbplatsen som har fått representera webbplatsen som helhet. Arbetet har skett manuellt och med hjälp av olika verktyg.

Det har inte gjorts något fullständigt maskinellt test av hela webbplatsens kod.

Verktyg som använts:

 • Google Lighthouse
 • Axe
 • Siteimprove

Senaste bedömningen gjordes den 15 november 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast 15 november 2020.

Kända tillgänglighetsproblem

Påverkar blinda och dövblinda

 • Vissa länkar och knappar saknar funktion/användbarhet för skärmläsare, 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A), 4.1.2 Namn, roll, värde (Nivå A)

Påverkar blinda, dövblinda, personer med begränsad rörelseförmåga

 • Länkar bestående av bild saknar alternativtext som förklarar målet för länken. 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A)
 • Länktext är för allmän/generisk. 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A)
 • Samma länktext används för olika mål. 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A)
 • Det finns delar av sidan där kontrasten mellan olika objekt är för liten. Till exempel ligger ibland rubriker i bilder. 1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA)

Påverkar användare med synnedsättning och/eller färgblindhet

 • All funktionalitet på sidan är inte hanterbar via ett gränssnitt för tangentbord. 2.1.1 Tangentbord: (Nivå A)

Påverkar personer med begränsad rörelseförmåga

Påverkar personer med begränsad rörelseförmåga

Påverkar blinda, dövblinda, personer med begränsad rörelseförmåga

 • Rubriknivåerna följer inte hierarkin och vissa sidor saknar rubrik på toppnivå. Det kan påverka möjligheten att navigera på sidan och möjligheten att använda skärmläsare. 1.3.1 Information och relationer (Nivå A)

Påverkar blinda, dövblinda, personer med begränsad rörelseförmåga

Påverkar användare med synnedsättning och/eller färgblindhet

 • Ingen möjlighet att hoppa över likadant innehåll. 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll. (Nivå A)

Påverkar blinda, dövblinda, personer med begränsad rörelseförmåga

Påverkar blinda, dövblinda, personer med begränsad rörelseförmåga

 • Formulärfält saknar etikett som förklarar fältets funktion. 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner: (Nivå A)

Påverkar blinda, dövblinda, personer med begränsad rörelseförmåga

Påverkar blinda, dövblinda, personer med begränsad rörelseförmåga

 • Det finns delar på sidan som inte är placerade inom en tydlig sektionsetikett/landmark vilket kan försvåra navigeringen. Det saknas även en huvudsektionsetikett för sidan. 4.1.2 Namn, roll, värde (Nivå A)