Innovation Skåne

Positivt besked för elvägsprojekt i Skåne

2018-09-25 | Innovationsmotor

Foto: Elonroad AB

Innovation Skåne har tillsammans med åtta aktörer gått vidare i en upphandling med mål att demonstrera en lösning för elväg i Skåne.

Trafikverket har gått ut med en förkommersiell upphandling där man efterfrågar demonstrationsprojekt för att bredda kunskapen kring elvägslösningar.

Innovation Skåne har, tillsammans med åtta aktörer i ett konsortium vid namn Elväg Syd, presenterat ett anbud. Lösningen består i att lägga en cirka en kilometer lång laddskena på en vägsträcka längs Getingevägen i Lund som gör det möjligt för olika typer av elfordon att ladda sina batterier under färd.

 Nu har positivt besked kommit från Trafikverket, förslaget har gått vidare till nästa fas i upphandlingen.

– Elväg Syds förslag bygger på lundabolaget Elonroads koncept och forskning från LTH och har jobbats fram genom ett fantastiskt samarbete mellan nio olika aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Vårt koncept är unikt då laddskenan ligger ovanpå vägen och kan ladda olika typer av fordon genom konduktiv laddning, säger Lars Tilly från Innovation Skåne som leder elvägsprojektet. 

 Konsortiet ska nu göra en detaljerad förstudie för hur demonstrationsprojektet ska genomföras.

 – Det är glädjande att vi nu går vidare i nästa fas och kan fortsätta att utveckla och skaffa kunskap kopplat till elvägar, säger Johan Gomér, planeringschef på Skånetrafiken.

 Om konsortiet Elväg Syd

Konsortiet Elväg Syd är bildat för att flera aktörer tillsammans ska demonstrera olika aspekter av elväg som en del av framtidens trafiklösning. I konsortiet ingår Lunds Tekniska Högskola, Lunds kommun/Futurebylund, Skånetrafiken, Kraftringen Energi AB, Elonroad AB, Solaris Sverige AB, Ramböll AB, Statens väg och transportforskningsinstitut samt Innovation Skåne AB.