Innovation Skåne

Region Skånes Innovationsupphandling “Årets handslag”

2019-07-08 | Okategoriserad

Under Almedalsveckan var det dags för Offentliga Affärers årliga utdelning av den prestigefyllda utmärkelsen “Årets handslag”. Priset delas ut för att uppmärksamma årets bästa upphandling och ämnar symbolisera den goda offentliga affären.

Region Skåne tog i år hem utmärkelsen med anledning av Lotta Ekwall-Möller och Daniel Ljungbergs arbete med Innovationsupphandling som strategiskt verktyg. Motiveringen löd:

För att med stort engagemang, inom ett prioriterat område med mycket stor samhällsnytta, med stor framgång ha lett en banbrytande innovationsupphandlingsprocess som till fullo utnyttjat möjligheten att förutsättningslöst utgå från en problembeskrivning – och detta inom ett område där det saknas både referenslösningar och leverantörsmarknad.

Det som åsyftas är Region Skånes banbrytande upphandling kring fallprevention. Det nya tillvägagångssättet tillvaratar omvärldens utvecklingskraft för att komma till rätta med problemet att patienter skadar sig genom fallolyckor. Utgångspunkten i innovationsupphandlingen var att innovationen skulle reducera fall med minst 20 procent. Eftersom det inte finns någon helhetslösning på marknaden idag bidrar upphandlingen till innovation och nya samarbeten då flera leverantörer måste slå sig samman.

Innovationsupphandling som koncept och det prisade fallet från Region Skåne utforskar viktiga möjligheter kring hur offentliga affärer kan användas för att driva samhällsutveckling. Innovation Skåne har varit med på hela resan och anordnade bland annat ett seminarium ihop med Region Skåne våren 2018 på temat “Innovationsupphandling – ett strategiskt verktyg för att lösa verksamhetens utmaningar”.

Läs hela artikeln från Offentliga Affärer här.
Bild: Offentliga Affärer.  Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne, mottar priset i Almedalen iLotta Ekwall-Möller och Daniel Ljungbergs ställe.