Innovation Skåne

Spelplan för bättre utveckling och upphandling 

2019-04-11 | Innovationsmotor

Ska man utveckla eget, samutveckla eller köpa färdiga lösningar i hälso- och sjukvården? Nu finns det en spelplan som tydliggör hur utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan utan att snedvrida konkurrenssituationen.

Spelplanen tar upp viktiga frågor att ta ställning till när offentliga aktörer inom hälso- och sjukvården tar initiativ till utveckling av nya lösningar som har potential att spridas nationellt och kommersialiseras.

Spelplanen har utvecklats inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Swelife och projektet Sweper som syftar till att förbättra och stödja möjligheterna för Life science-sektorn i Sverige. Spelplanen har tagits fram i samverkan mellan Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten och Region Skåne, med stöd av Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

2018 presenterades även Sweper-rapporten Personcentrerad data och juridik som beskriver de juridiska utmaningar som finns för att använda hälsodata. Projektet undersöker också hur hälsodata ska vara beskrivna för att kunna användas i digitala processer. Målet är att bidra till att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin – en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen. Innovation Skåne är en av delprojektledarna i Sweper.

För mer information om projektet Sweper, kontakta Fred Kjellson eller Stefan Persson på Innovation Skåne.