Innovation Skåne

Stöd för test och utveckling inom hälso- och sjukvård

2018-08-16 | Innovationsmotor

Visste du att du som entreprenör eller företagare kan få hjälp med råd och stöd för test och utveckling av nya lösningar inom hälso- och sjukvården?

Verksamheten har byggts upp under en tid (under namnet HealthTech Arena) och man har genomfört ett flertal testbäddsprojekt för att bl.a. identifiera och verifiera process, struktur och kompetens. Det som nu erbjuds är en beprövad process som sker i två steg: en dialogfas för att få fram era behov och en genomförandefas där vi tillsammans realiserar den överenskomna planen.

Vanliga frågor under utvecklingsprocessen som vi kan hjälpa till med:

Dialogfasen
Målet med dialogfasen är att identifiera på vilket sätt vi kan ge er stöd och skapa en plan för nästa fas, genomförandefasen. I dialogen säkerställer vi att vi förstår er lösning, vad ni som företag vill åstadkomma samt att ni förstår vad som kommer att krävas av er.

Under dialogen kommer er förfrågan att hanteras av ett tvärkompetent team, det finns även möjlighet att föra dialog med personal från hälso- och sjukvården i Region Skåne i syfte att förstå förutsättningar och möjligheter för kommande test.

Genomförandefasen
Under den andra fasen är det dags att genomföra den plan vi tog fram under dialogen, vilket kan innebära olika former av utvärdering av lösningen/konceptet tillsammans med bl.a. vårdpersonal.

Nordiskt nätverk av testbäddar med ännu fler erbjudanden
Innovation Skåne kan utöver vår egen insats också peka er vidare till andra tjänster inom test- och utveckling genom vårt nordiska nätverk.

Monidrop – ett exempel på genomförd testverksamhet
Läs om ett företag som vi hjälpt utvärdera sin lösning, med hjälp av vårdpersonal i Region Skåne: Monidrop, en droppräknare för infusionsbehandling