Innovation Skåne

Sverige värd för världsledande teknikkonferens 2020

2020-01-23 | Materials, Okategoriserad

Den amerikanska teknikkonferensen TechConnect World, startar upp en europeisk version med placering i Malmö. TechConnect Europe Innovation Conference & Expo blir därmed den första konferensen som hålls utanför USA och förväntas locka upp till 2000 internationella deltagare.

Konferensen vänder sig till företag, forskare, entreprenörer och andra organisationer som arbetar med tekniköverföring samt investerare som letar efter lovande och innovativa företagen och lösningar inom områden som exempelvis avancerade material, nanoteknologi, medicinteknik, bioteknik, smarta städer, Big Data och avancerad tillverkning.

– Inrättandet av materialforskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source (ESS) är en framgång i sig. Men för att göra södra Sverige mer än bara en plats för forskningsturism, där forskare besöker Lund en eller två nätter för att utföra sina mätningar, måste vi utveckla materialets ekosystem runt anläggningarna, säger Carl Malm, Project Manager, Materials Business Center.

TechConnect Europe Innovation Conference & Expo blir en viktig del i detta ekosystem, men även för att världen ska se södra Sverige som platsen att lösa materialrelaterade utmaningar, vara en del av större nätverk och se södra Sverige som den bästa miljön att starta och växa materialrelaterade företag.

TechConnect har arrangerat konferenser i USA i över 20 år för att bidra till kommersialisering av forskning och startups.

– We are extremely excited to announce the annual TechConnect Europe Innovation Conference and Expo in Malmö, Sweden and we are honored to be part of the team building this new program from both Sweden and across Europe. With the local construction of MAX IV and ESS, and the expanding European-wide innovation initiatives within Horizon 2020 and Horizon Europe, we see an ideal convergence taking place between scientific discovery and entrepreneurial opportunities.  This is a unique time and place for applied research and commercialization, and we are proud to launch the TechConnect Europe Innovation Conference to help bridge these communities, säger Matthew Laudon, CEO, TechConnect.

Invest in SkåneMalmö StadEvent in SkåneBusiness SwedenRegion Skåne och Materials Business Center som drivs av Innovation Skåne  stöttar initiativet.

Konferensen äger rum den 19-21 oktober 2020 på Clarion Malmö Live i Malmö. Join the innovation program by submitting your abstracts or commercially-viable technologies by April 30.

För mer information om konferensen och samarbetet, kontakta:
Carl Malm, Project Manager, Materials Business Center
+46 734 163 895
carl.malm@innovationskane.com

TechConnect World

TechConnect World är en av de största och viktigaste konferenserna inom sektorer som samlar teknik IP, teknikföretag, industripartners och investerare från hela världen. Konferensen startade för 22 år sedan av innovationsföretaget TechConnect och har fram till idag endast arrangerats på olika platser i USA med ca 2000 deltagare varje år. För mer information besök www.techconnect.org och www.techconnectworld.com