Innovation Skåne

Test- och utvecklingsstöd

Skulle du eller ditt företag vilja testa eller utveckla en god idé, produkt eller tjänst som riktar sig mot hälso- och sjukvården?

På uppdrag av Region Skåne erbjuder Innovation Skåne metoder för test- och utvecklingsstöd riktat till små och medelstora företag eller organisationer som har behov av att testa och utveckla sin lösning tillsammans med verksamheter inom vårdsektorn.

Vårt team är tvärdisciplinärt sammansatt och har kompetens och erfarenhet från hälso- och sjukvård, affärsrådgivning, inköps- och upphandling samt breda nätverk regionalt, nationellt och på nordisk nivå.

Vi arbetar enligt följande övergripande produktutvecklingsfaser:

Vi erbjuder olika former av stöd inom respektive utvecklingsfas. Det kan vara allt från ett enkelt möte med behovsägare till validering av lösning.

Skicka in din förfrågan om test- och utvecklingsstöd

Beskriv din idé/produkt/tjänst i formuläret nedan och skicka den till oss!

Du kan också kontakta oss direkt om du har några frågor eller funderingar, se kontaktuppgifter längre ned.

Genom att skicka in din förfrågan till Innovation Skåne samtycker du till att Innovation Skåne lagrar informationen ovan i syfte att stödja processen för test- och utveckling. Inskickad information kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om hanteringen av persondata i Innovation Skånes integritetspolicy.

Bidragande projekt:

Cross4Health
Ett EU Horizon 2020-projekt där man genom finansieringsmöjligheter till SME:er vill åstadkomma tvärsektoriella lösningar som löser hälso- och sjukvårdens behov.

ProVaHealth
Ett interregionalt projekt i Östersjöområdet med syfte att skapa ett gemensamt lärande och arbete för testbäddar/living labs. Stort fokus på affärsplaner, processer, systematik och nätverksbyggande.

HealthTech Nordic


NOTEB

Ett nordiskt testbäddsprojekt som utvecklat gemensamma testbäddsprocesser, funktioner och arbetssätt. Har resulterat i en accepterad generell testbäddsprocess.

 

Kontakta mig för mer information