Innovation Skåne

Tjänstedesign i vården

2019-04-24 | Innovationsmotor

Innovation Skåne tar hjälp av servicedesign-studenter från Malmö universitet för att kartlägga behov av tjänster i vården av de äldre. Uppdraget är kopplat till projektet Läkarstöd på distans, som är en pusselbit i det som kallas den nära vården och den personcentrerade vården. Filmen beskriver kort hur studenterna tar sig an uppdraget och varför Innovation Skåne väljer att samarbeta med dem.