Innovation Skåne

Tre frågor om ljus till Arne Lowden

2018-10-08 | Framtidens belysning

Sveriges geografiska läge, modern livsstil och ständig uppkoppling skapar behov av hälsosamt ljus

Arne Lowden, docent vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, en av huvudtalarna vid Innovation Skånes konferens Ljusets Dag den 14 november i Malmö. Som sömn- och ljusforskare arbetar han främst i projekt med fokus på ljusets betydelse för vår hälsa och inför konferensen passar vi på att ställa tre snabba frågor till Arne:

Hur ser du på ljusets betydelse för människan?

På våra breddgrader med en livsstil där vi vistas allt mindre i dagsljus och ständigt är uppkopplade tillett mediabrus behöver vi uppmärksamma det hälsosamma ljuset. Yngre generationer uppvisar en oroande hälsoutveckling,

med sömnbesvär och mental ohälsa, där ljuset spelar en central roll.

På vilket sätt borde vi utnyttja ljusets möjligheter bättre?

Elektriskt ljus har fortfarande inte den kvalitet som dagsljus erbjuder varför vi fortfarande bör premiera dagsljusexponering.

Vilka utmaningar ser du att det finns för smart ljus?

Dynamisk dagljusliknande belysning behöver bättre anpassas till våra biologiska behov. Det gäller i alla sammanhang och miljöer. Samtidigt behöver vi kunna individanpassa belysning på arbetsplatser, vård och skola för till exempel äldre, personer med synsvårigheter och neuropsykiatriska funktionshinder.

Ljusets Dag äger rum den 14 november kl 08.30 – 16.00 på Studio i Malmö. Du har väl inte missat att anmäla dig? Mer information hittar du här!