Innovation Skåne

Upplysning i novembermörkret under Ljusets Dag

2018-11-20 | Okategoriserad

Den 14 november samlades forskare, beslutsfattare, politiker och organisationer för att reflektera över ljusets påverkan på den samtida människan. Hur förändras vår livsstil i förhållande till våra ljusförhållanden? Hur kan vi förbättra den fysiska såväl som psykiska hälsan genom att tänka nytt inom belysning?

Ett projekt som genomfördes i samband med projektet Lighting Metropolis var skolmatsalen i Dalby, som designades med bland annat smart belysning för att hjälpa eleverna minska matsvinnet. Elin Dalaryd, projektledare, poängterar att man måste ha ett helhetstänk:
– Det går inte att enbart lägga till ljus som en lösning i slutskedet av ett byggprojekt. För att lyckas är det viktigt att alla iblandade aktörer samverkar från början, från arkitekt till ljusdesigner och byggledare.

Förutom de mer praktiska exemplen förekom också genomgång och diskussion kring forskning som indikerar hur människan mår och presterar i förhållande till ljus.
– Det är en komplex fråga, och vi saknar i dagsläget studier på våra svenska förhållanden. Vi kan inte riktigt jämföra oss med nordamerikanska studier, menar sömn- och stressforskaren Arne Lowden.
– Vi vet dock att det är mer komplext än tappar och stavar.

Se filmen för att återuppleva ljusglimtar från dagen!