Innovation Skåne

Vad vi gör

Innovation Skånes mål är att bidra till framtidens välfärdstjänster och regional tillväxt – genom innovation. Vi erbjuder innovationsledning och stöd till Region Skånes verksamheter och medarbetare, driver tillväxtprojekt i branscher där Skåne har stark förmåga och det finns en internationell tillväxtpotential, samt hjälper entreprenörer och uppstartsbolag i Skåne med affärsrådgivning. Innovation Skåne är ett av Region Skåne helägt bolag.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Innovationsledning och stöd i Region Skåne

Innovation Skånes innovationsledning stödjer innovationsprojekt i Region Skåne med syftet att skapa bättre tjänster för invånarna. Målet är också att bygga Region Skånes innovationsförmåga och stimulera externa samarbeten och kunskapsdelning.

Innovativa anställda i Region Skåne

Vi har också innovationsrådgivare som hjälper anställda i Region Skåne att utveckla idéer som kan förbättra effektiviteten och kvaliteten i den egna verksamheten.

Nya branscher

Skåne har unika förutsättningar som vi vill ta vara på. Den unika kompetens som finns här vill vi se leder till att affärer och samarbeten mellan akademi, entreprenörer och industri skapas. Utifrån regionala och globala behov och unika förutsättningar i vår region når vi ökad innovationskraft och skapar nya affärer och tillväxt. Skåne har valt att fokusera på tre strategiska innovationsområden: Personlig hälsa, smarta hållbara städer och smarta material, vilket också är fokusområden för Innovation Skånes tillväxtprojekt.

Affärsrådgivning till uppstartsbolag

Genom att erbjuda professionell affärsrådgivning stöttar vi entreprenörer och innovatörer i deras strävan att bli internationellt framgångsrika företag. För dig som har en idé inom healthtech, smarta material, belysning finns även särskilda erbjudanden.