Innovation Skåne

Vårdentreprenör

Innovation Skånes rådgivning till entreprenörer som vill starta egen klinik inom vård och omsorg i Skåne har upphört. Vi hänvisar till nedanstående aktörer för rådgivning kring start, utveckling av företagande och finansiering.

Skåne sydväst
Nyföretagarcenter Syd
NyföretagarCentrum Öresund
Lunds NyföretagarCentrum

Skåne nordväst
NyföretagarCentrum Skåne Nordväst

Skåne sydost
NyföretagarCentrum Sydöstra Skåne

Skåne nordost
NyföretagarCentrum Kristianstad
NyföretagarCentrum Hässleholm

Affärsutveckling och finansieringsfrågor
Almi Skåne

Start av ekonomisk förening
Coompanion Skåne

Avtalsfrågor och vårdval

För information och avtalsfrågor kring vårdval hos Region Skåne (enligt lagen om valfrihetssystem, LOV), se information på Region Skånes webbplats under respektive vårdval där förfrågningsunderlag med mera finns.

För att hitta kontaktpersoner för respektive vårdval hos Region Skåne, se Valfrihetswebben.se (sök på “Region Skåne” i rutan som heter Sök annons).