Innovation Skåne

Nya branscher

Skåne har unika förutsättningar som vi vill ta vara på. Den unika kompetens som finns här vill vi se leder till att affärer och samarbeten mellan akademi, entreprenörer och industri skapas. Utifrån regionala och globala behov och unika förutsättningar i vår region når vi ökad innovationskraft och skapar nya affärer och tillväxt. Skåne har valt att fokusera på tre strategiska innovationsområden: Personlig hälsa, smarta hållbara städer och smarta material, vilket också är fokusområden för Innovation Skånes tillväxtprojekt, till exempel:

 HealthTech Nordic

 Lighting Metropolis

 Materials Business Center

Under 2018 lades två nya områden till portföljen av satsningar: Mobilitet och Foodtech. Information om de nya områdena kommer att uppdateras inom kort. Läs mer om våra aktuella projekt.

Kontakta mig för mer information